Mixed Material Lab

Siden sommeren 2016 har Material Story Lab, CDO og forskningsgruppen IndiMedia ved AAU arbejdet tæt sammen om at udvikle en digital udgave af sandkasse metoden. I første omgang blev der i samarbejde med to programmører fra AAU medialogi udviklet en demo på en prototype, som blev afprøvet i E2016 på 7 sem. Kandidatuddannelsen i Interactive Digitale Medier i en sammenligning mellem den fysiske sandkasse udgave af metoden og den digitale tablet version.

Samarbejdet fostret hybriden Mixed Material Lab som er indrettet på 12 etage af Nordkraft

Samarbejdet har nu fået ny grund i form af erhvervelsen af det interactive touch tableIDEUM.

Det interactive touchtable IDEUM

I erkendelsen af at sådanne borde er ’the next new thing’ i organisationer og institutioner bliver bordet også den naturlige digitale baggrund for at videretænke sandkassen i digital udgave – og bl.a. at anvende sådanne borde til mødeledelse og facilitering af forskellige møde-dagsordenspunkter.

Sandkassemetoden Objekt Teater har vist sin formåen som ledelsesværktøj og team-samarbejds-platform ved at skabe en visuel og taktil understøttelse af refleksionsprocesser og det er derfor naturligt at indtænke metoden i bordets anvendelse under møder.

Grafisk & Visuel facilitering i mixed materialudgave

Lab’et var del af en event på Nordkraft d. 30 oktober omkring 'Undersøgelse og Udvikling af Grafisk Faciliteringspraksis' arrangeret af Peter Vistisen og Heidi Hautopp. som inviterede til fælles idéudvikling omkring de muligheder, begrænsninger og udviklingspotentialer, der tegner sig indenfor grafisk facilitering og digitale værktøjer. Dagens mål var erfaringsdeling og fælles mapping af muligheder og begrænsninger, og udviklingspotentialer indenfor mixet af grafisk facilitering og fysiske og digitale værktøjer med kolleger inden for praksisfeltet. Herunder afprøvning af digitale devices bl.a. IDEUMift. ideen om at anvende det til facilitering af mødeledelse.


Featured Posts
Recent Posts