Material story lab i LA

I august 2018 besøgte Anete sammen med Mike Bonifer, (bigSTORY), Layola Marymount University (LMU) i LA og afholdt en Material Story Lab workshop med programmets leder Joseph O’Hannigan, Associate Dean, LMU og Director for deres Executive Education program.

Fotos er af det ledelsesterræn som blev opbygget for LMU’s planer om en satellit på Silicon Beach, LA

Målet med workshoppen var at konkretisere visionen for indretningen af en satellit lokation for deres Executive Ed program i det up ’n coming område af LA, som går under navnet Silicon Beach

I samme forbindelse overtog LMU fadderskabet for den store sandkasse, som blev bygget i forbindelse med afholdelsen af bigSTORY konferencen i LA i Dec. 2015.

Material story lab samarbejder nu med Layola Marymount University (LMU) ift. at integrere metoden i programmets pædagogiske scenografi. Sandkassen - og dermed metoden – flytter med LMU’s Executive Ed. Program, når de indretter sig på Silicon Beach i foråret 2019.


Featured Posts
Recent Posts