Quantum Storytelling Consulting

Material Storytellings brug i praksis publiceres nu gennem to bogkapitler i den kommende bog hos Emerald Group Publishing 'Handbook of Quantum Storytelling Consulting', som forventes i trykken i starten af det nye år. Kapitlerne 'The Break' og 'Entangling Organizations' drejer sig hhv. om material storytelling i kombination med vandring og protreptiske samtaler i Pyrenæerne, og material storytelling anvendt i et udviklingsprojekt på handicapområdet i Aalborg Kommune, hvor ud af der blev udviklet en såkaldt Fyrtårnsmodel for en tværfaglig dialog omkring komplekse borgersager. Fotoet nedenfor er fra den sandkasse konfiguration hvor ideen opstod.

Nedenstående fotos er fra Pyrenæerne 2015 hvor material storytelling blev sat i spil efter lederes 2-dagslange vandring med protreptiske samtaler.

Quantum storytelling consulting bogprojektet er en udløber af quantum storytelling konferencen BigSTORY i LA i 2015.


Featured Posts
Recent Posts