Animating Academia

Inspirationen til Animating Academia kommer fra arbejdet med Material Storytelling og Digital Materiality. I dette krydsfelt er vi blevet nysgerrige og har fået en trang til at udforske og udnytte den dynamiske natur ved viden, forskning og erkendelse. Den grundlæggende ide er, at formidling og facilitering af viden, forskning og erkendelse både kan profitere af og udvikles hvis processerne sættes fri fra den fremherskende serielle og tekst-orienterede kommunikation. Det er dette krydsfelt vi inviterer dig til at afsøge og udvikle sammen med en lille gruppe mennesker – vi vil nemlig gerne animere en græsrodsbevægelse og pionerånd blandt mennesker, der sammen kan nørde og ende med at sparke til dåsen med læring, viden, forståelse, uddannelse, etc.

Animating Academia baserer sig på den bredest mulige betydning af begrebet og udtryksformen animation: nemlig at vitalisere og levendegøre.  Målet er at animere til deltagelse og forståelse af akademiske tekster. Ved 'Akademiske tekster' forstås de klassiske: Forskningsartikler, PhD afhandlinger, specialer, studerendes projektrapporter og ikke mindst undervisnings- og formidlings-praksisser. Målet er at udfordre disse formater uden at kompromitere den videnskabelige validitet og uden at den enkelte akademiker skal på animationskole i Viborg .  Animerende komponenter forstår vi som farver, former, materialer, medier, figureringer og begrebssætninger på tværs af e.baserede, trykte, talte og rumlige formidlingsformer.